Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ΔΕΝ ισχύει για τους υποψήφιους δημάρχους

Τα 2/3 του πεζοδρομίου έχουν καταληφθεί απ' τη διαφήμιση του υποψήφιου

Αν περάσει κάποιος με «κόκκινο», αν παραβιάσει STOP, αν οδηγεί μεθυσμένος, αν υπερβεί το όριο ταχύτητας, θα υποστεί κυρώσεις που είναι καταγεγγραμένες σ’ έναν πολύ σαφή Νόμο του Κράτους, τον Ν.2696/1999, που είναι σε όλους μας γνωστός ως Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτός ο ΚΟΚ λοιπόν ισχύει για όλους τους Έλληνες μηδενός εξαιρουμένου. Μηδενός; Την υπόθεση της υπαίθριας διαφήμισης, όσοι διαβάζετε τακτικά αυτό το ιστολόγιο θα τη γνωρίζετε επαρκώς. Πολλοί νόμοι, πολλά υπουργεία, αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και πάει λέγοντας. Πολλά θύματα επίσης. Αλλά και κινητοποίηση τόσο των πολιτών, όσο και εσχάτως της ίδιας της κυβέρνησης. Όμως τώρα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και μέσα σ’ αυτό το κλίμα, μπορούμε να κάνουμε και μερικές εξαιρέσεις απ’ τον Κώδικα… Τί κι αν οι διαφημιστικές πινακίδες στα στέγαστρα των πινακίδων είναι παράνομες όταν μπορούν να ιδωθούν απ’ τον οδηγό; Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι θα τις χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διαφημιστούν. Τί κι αν πριν 4 χρόνια ακριβώς σκοτώθηκαν 3 ΄νέοι άνθρωποι σε πινακίδα στάσης λεωφορείου, που διαφήμιζε υποψήφιους για τις νομαρχιακές εκλογές; Ο Νόμος δεν ισχύει για τους υποψήφιους. Τους βολεύει να επικαλούνται έναν άλλο νόμο, καθώς και την πρόσφατη εγκύκλιο Ραγκούση, που τους δίνει το ελεύθερο προεκλογικά να παρανομήσουν. Κρύβονται οι ταγοί μας πίσω από ερμηνείες παραβλέποντας την κοινή λογική που υπαγορεύει η μέριμνα για το κοινό καλό. Κατά παράβαση λοιπόν του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Νόμου δηλαδή του Κράτους, οι υποψήφιοι Δήμαρχοί μας, βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών. Αδιαφορούν για την οδική ασφάλεια και τη νομιμότητα και δείχνουν μ’ αυτό τον τρόπο ΠΟΙΕΣ είναι οι προτεραιότητές τους.

Μέχρι χθες γνωρίζαμε τη θέση του κ. Κακλαμάνη απέναντι στην υπαίθρια διαφήμιση. Ο κ. Καμίνης ωστόσο, δήλωνε γνώστης του θέματος λόγω της προηγούμενης θέσης του ως Συνηγόρου του Πολίτη, και διαβεβαίωνε ότι δε θα χρησιμοποιήσει την υπαίθρια διαφήμιση για να προβληθεί. Δυστυχώς, το έκανε κι αυτός.

Και για να τελειώνουμε με το ποιές είναι νόμιμες. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ νόμιμες στις στάσεις είναι εκείνες «στο πλευρό που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου». Θα μπορούσαν πάλι με βάση τον ΚΟΚ να είναι νόμιμες κι εκείνες που βρίσκονται παράλληλα προς την οδό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι νόμιμες οι πινακίδες που μπορούν να ιδωθούν απ’ τον οδηγό.

Διαβάστε λοιπόν τί λέει ο ΚΟΚ, ή αλλιώς ο Ν.2696/1999 για τις διαφημιστικές πινακίδες.


ΑΡΘΡΟ 11 : Επιγραφές – Διαφημίσεις


1. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών.
Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από τις δύο πλευρές του άξονα των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών, που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτό είναι ανώτερο των 70Km/h.
Προκειμένου περί οδών που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 70 Km/h ή κατώτερο, επιτρέπεται η διαφήμιση, με την επιφύλαξη των κατωτέρω απαγορεύσεων, στο χώρο της οδού και μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή.
Στις οδούς των ανωτέρω κατηγοριών που θα χαρακτηρισθούν με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων σαν πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο και ανήκει σε αυτό η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη συντήρησή τους, δύναται να καθορίζονται οδοί, τμήματα οδών ή χώροι στους οποίους οι διαφημίσεις απαγορεύονται, είτε στο χώρο της αδού (οδόστρωμα, διαχωριστική νησίδα, νησίδα ασφαλείας, οδός παρόδιου εξυπηρέτησης, πεζοδρόμιο) είτε εντός των ρυμοτομικών γραμμών ή δύναται να επιτρέπονται σε ειδικό πλαίσια, κατασκευασμένα και τοποθετημένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηοη επιγραφών ή διαφημίσεων ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, σε θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.
3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρώματα που χρησιμοποιούνται στη φωτεινή σηματοδότηση, σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψος μικρότερο των είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης.
4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές, που αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό.
Οι διαφημιστικές ως άνω πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται, πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού, εκτός από τις διαφημίσεις και τις επιγραφές των εγκεκριμένων πλαισίων και των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, οι οποίες μπορούν να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής.
5. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων στα στέγαστρα στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών επιτρέπεται μόνο στην πλευρό που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου.
6. Απαγορεύονται επί οχημάτων οι φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, οι διαφημίσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία, καθώς και οι διαφημίσεις με εναλλασσόμενα μηνύματα.
7. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση εκτός των καθορισμένων πλαισίων ή οποιαδήποτε αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συμβόλων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού ή φωτεινών σηματοδοτών, σε διαχωριστικές νησίδες ή νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόμια, σε επιφάνειες τεχνικών έργων, οδοποιίας, είτε αυτή γίνεται απευθείας στις επιφάνειες αυτές είτε σε επιφάνειες μέσων εξαρτώμενων από τα τεχνικά έργα.
8. Διαφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, αφαιρούνται ή εξαλείφονται ή, εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια Οργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων ή της Περιφέρειας διαπιστώσουν την παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από τους προς τούτο υπόχρεους, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών, τάσσαντός τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων ή της Περιφέρειας δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ υποκατάσταση των οργανισμών αυτοδιοίκησης. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας των διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων επιγραφών ή διαφημίσεων, καθώς και οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης, στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ’ υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπόνη σε βάρος των διαφημιστών ή των διαφημιζομένων, η είσπραξη της οποίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά την αποξήλωση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών στους διαφημιστές ή τους διαφημιζόμενους.
9. Αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις και παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και ο διαφημιζόμενος ή ο διαφημιστής, τιμωρούνται με χρηματική ποινή έως χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και αν γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση του άρθρου αυτού, τιμωρούνται σαν αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.
10. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

6 Comments

  1. Χρήσιμα όλα τα παραπάνω. Υπάρχει όμως και ένα δίλημα. ένας υποψήφιος που δεν έχει χρήματα για την Τηλεόραση (και εννοώ και τον Καμίνη και την Πορτάλιου και όλους του μικρότερους) πως θα διαφημισθεί; Από την στιγμή που νομοθετικά δεν έχουν περιορισθεί οι δαπάνες και οι μεγάλοι μπορούν να βγαίνουν στην τηλεόραση, πως δημιουργούνται συνθήκες ισότητας στον προεκλογικό αγώνα;
    Φυσικά με σχόλια δεν λύνεται το θέμα. Ούτε είμαι και υπερ της υπαίθριας διαφήμισης, τουλάχιστον όπως άναρχα και παράνομα έχει στηθεί στην χώρα μας. Πρέπει όμως να βρεθεί και κάτι που θα ισορροπεί το λογικό, το δίκαιο και το δημοσίως συμφερότερο.

    1. Να διαφημιστεί με θετικές δράσεις στο δημόσιο χώρο, στο Διαδίκτυο κι όπου αλλού μπορεί νόμιμα να διακινήσει τις ιδέες του. Η υπαίθρια διαφήμιση μπορεί να υπάρξει σε πεζόδρομους.

  2. Όντως σε πεζοδρόμους και πλατείες μπορούν να υπάρχουν stands κλπ. αλλά θα πρέπει να έχουν αποδέκτη τους πεζούς, όχι τα οχήματα. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει αν είχαν μυαλό και οι έμποροι για τις δικές τους διαφημίσεις αλλά και για εκδηλώσεις των δήμων κλπ. Είναι δυνατόν εν κινήσει ένα όχημα να διαβάσει κανείς τι γράφουν οι αφίσες στις κολώνες π.χ. φωτισμού στις νησίδες μιας οδού όπου κινούνται τα οχήματα σχετικά γρήγορα;

  3. Λέγοντας τα παραπάνω, είναι και μια άλλη μόδα τελευταία με τη door-to-door advertising… Οι κακομοίρηδες που μοιράζουν πόρτα-πόρτα φυλλάδια απλά τα πετάνε εδώ και εκεί (στην περιοχή μας π.χ. βάζουν φυλλάδια από το ΠΛΑΙΣΙΟ στην πόρτα του [εμφανούς] κοτετσιού της πεθεράς μου μήπως και θέλουν laptop οι κότες). Ή τα πετάνε 10-10. Και πληρώνουν τα κοροϊδα οι έμποροι για διαφήμιση ενώ εμείς μαζεύουμε μετά τις φυλλάδες που γεμίζουν δρόμους και πεζοδρόμια (σιγά μην τα μαζέψει η «»»καθαριότητα»»» του δήμου)

  4. Τα ίδια άτομα αντί να κάνουν έξυπνη (ή/και στοχευμένη) διαφήμιση στο Internet απλά κάνουν spam παντού γιατί έτσι έχουν μάθει τόσα χρόνια. Από εμάς εξαρτάται να τους κράζουμε και να τους μποϊκοτάρουμε. Γιατί μόνο τη δυσφήμιση μπορεί να φοβηθούν και ένα ενεργό κίνημα καταναλωτών και πρώτα απ’όλα πολιτών!

Σχόλια

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.